RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia RODO. W związku z tym informuję o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Szanuję Twoją prywatność i zaufanie z jakimi wiąże się wykonanie sesji zdjęciowej lub reportażu. Twoje dane są u mnie bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na tej stronie.
Twoje dane zawsze były przeze mnie chronione i w tym temacie nic się nie zmieni, ale zgodnie z prawem czas na kilka formalności 🙂

 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane przeze mnie, Twojego fotografa czyli Administratora. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować przesyłając wiadomość z zakładki Kontakt.
 2. Podane przez Ciebie dane osobowe zostały zebrane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy związanej z sesją. Na przykład Twój wizerunek – bez niego sesja nie byłaby możliwa...  🙂
 3. Dane mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego w stosunku do swoich usług i produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 4. Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu obsługi rachunkowo – księgowej Administratora, obsługi informatycznej administrowanych danych, laboratoria fotograficzne, inne osoby współpracujące z fotografem przy realizacji dzieła. Tylko i wyłącznie te podmioty, bez których wykonanie usługi na takim poziomie i w taki sposób nie byłoby możliwe. Szczególnie zwracana uwaga jest tu na przetwarzanie danych, które może odbywać się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Podlega ono odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia danych lub informacja o miejscu udostępnienia danych może być uzyskana od Administratora.
 5. Podane przez Ciebie dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do wykonywania Umowy, oraz po rozwiązaniu Umowy do momentu przedawnienia roszczeń, jakie ktoś mógłby mieć do Administratora i jakie będą mogły być podnoszone przeciwko Administratorowi. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy oraz prowadzonego marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 6. Na każdym etapie naszej współpracy masz prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

To wszystko mogłeś również wcześniej 🙂

 1. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w innym celu niż wykonanie sesji,  oraz w szerszym zakresie niż jest to niezbędne do wykonania sesji,  odbywa się  wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Na przykład wszelkie publikacje. W takich przypadkach udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, jednak w określonych przypadkach wyrażenie zgody może być niezbędne do świadczenia określonych usług lub usługi a brak jej wyrażenia lub jej cofnięcie może prowadzić do braku możliwości świadczenia usługi w zakresie w jakim wiąże się to z przetwarzaniem danych, do których przetwarzania konieczna jest zgoda osoby, której dotyczą dane (np. dane wrażliwe).
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody  przetwarzane do czasu jej cofnięcia, jednak nie dłużej niż  60 msc od wykonania umowy.
 3. W związku z udzieloną zgodą przysługuje Ci prawo dostępu do treści przechowywanych i przetwarzanych Twoich danych osobowych i prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych zawsze przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.